مواد اولیه همانند چینی سخت، با این  تفاوت  که 50% فرمولاسیون و خاکستر استخوان و بنش تشکیل می دهد توزین می شود و در بالمیل آسیاب شده و سپس در بلنجر تخلیه میشود و فراوری و آماده سازی می شود و و در نهایت برای مصرف در  واحدهای  ریخته گری، فرمینگ و لعاب زنی مورد استفاده قرار می گیرد.

دوغاب تولید شده در آماده سازی پس فیلتر پرس و  اکسترود و انتظار در  ایجینگ روم به اسکترود ثانویه که دارای 2 محفظه خلاء بوده منتقل شده و همزمان عملیات هموژن سازی و وکیوم هوا انجام  می گیرد. قطر کالباس خروجی در اکسترود ثانویه متغیر بوده و بر اساس برنامه تولید هر دستگاه سایز بندی می شود. مکانیزم دستگاه فرمینگ بر اساس اختلاف سرعت چرخش  هد و اسپیندل دستگاه می باشد که موجب ورز  خوردن گل و شکل گیری ایتم بر اساس قالب مربوطه شده و سپس قالب  به درایر منتقل می گردد و در انتهای درایر ایتم  تخلیه  و به پرداخت منتقل می شود.

دوغاب تولید شده در واحد آماده سازی و بعد از تنظیم شرایط، به واحد ریخته گری پمپاژ می شود. و در این واحد دوغاب بر اساس دانسیته و زمان ریزش و رئولوژی مشخص داخل قالب ریخته شده و با توجه به خاصیت جذب اب گچ پس از گذشت زمان معین جداره ای داخل قالب ایجاد شده که بسته به نوع ایتم پس از رسیدن به ضخامت معین، قالب تخلیه شده و دوغاب اضافی خارج می گردد و قالب به درایر منتقل شده و بعد از خشک شدن ، ایتم از قالب جدا می گردد و به واحد پرداخت منتقل می شود.

در این واحد ایتم خام از نظر شکل ظاهری بررسی شده و سپس در صورت عدم ایراد، با آب و اسفنج پرداخت شده و زوائد گرفته می شود و ایتم به واحد بیسکوئیت منتقل می گردد.

در این مرحله ایتم پرداخت شده با استفاده از پروفایل سیتر های مخصوص  وارد کوره بیسکوئیت شده و عملیات پخت تا رسیدن ایتم به قطعه دنس  و زینتر شده ادامه می یابد.این فرایند از این نظر که محدوده پخت باریکی دارد بسیار حساس بوده و مهم ترین بخش در تولید چینی استخوانی می باشد. خروجی ایتم در این مرحله بیسکوئیت  نامیده می شود.

ایتم بیسکوئیت به واحد پولیش خشک منتقل شده و ناهمواری و ناصافی احتمالی در این بخش پولیش شده و ایتم به دستگاه ویبره منتقل می گردد. ایتم خروجی دارای سطح صاف و سیقلی بوده و بعد از شست و شو و خشک کردن به اتاق ایزوله منتقل می گردد.

لعاب زنی چینی استخوانی به روش پاششی و اسپری کردن انجام شده و  مرحله بسیار حساسی  می باشد زیرا لعاب می بایست با ضخامت  معین و بصورت کاملا یکنواخت تمام سطح ایتم را بپوشاند. ایتم لعاب خورده پس از طی مرحله اسفنج پایه، وارد کوره لعاب می گردد و پس از پخت لعاب ایتم خروجی این پخش چینی  استخوانی سفید  نامیده می شود. از مزایای چینی استخوانی نسبت به چینی معمولی، اینکه دارای وزن کمتر و شفافیت بیشتر و ترانس پرنسی بیشتر می باشد.

چینی سفید جهت الصاق عکسبرگردان به واحد دکور منتقل شده و در این بخش عکسبرگردان  که بر روی لایه ورنی قرار دارد  بر اساس برنامه تولید محصول الصاق شده و ایتم دکور شده  وارد کوره می گردد. که در فرایند پخت کوره دکور، لایه ورنی سوخته و عکسبرگردان بروی لعاب ثابت می گردد.

ایتم دکور شده پس از  بازرسی کیفی وارد بسته بندی شده و در این بخش محصول مورد نظر بر اساس آرایش بندی سرویس  مربوطه و اخذ تاییدیه کیفیت بسته بندی می گردد. و محصول نهایی  جهت ورود به بازار آماده است.